AKTUÁLNE – zápis do školy v čase pandémie

AKTUÁLNE – zápis do školy v čase pandémie

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA a POSÚDENIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

Milí rodičia, čaká vaše dieťa v tomto školskom roku zápis do 1. ročníka, uvažujete však o odklade nástupu do 1.ročníka ?

Každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2020 vek 6 rokov, je povinný ho zapísať do základnej školy.

V tomto školskom roku, vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením infekcie COVID – 19 bude zápis prebiehať za iných podmienok, než zvyčajne.

Na zápis prídete do školy sami, bez vášho dieťaťa, eventuálne bude zabezpečený elektronicky. Sledujete najmä webstránky základnej školy, kde chcete Vaše dieťa zapísať, prípadne sa informujte telefonicky.

Zápis prvákov bude prebiehať v čase od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (konkrétne termíny určí  ZŠ).

Na zápis musíte prísť aj vtedy, keď predpokladáte, že vaše dieťa bude mať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Dieťa  zapíšete do ZŠ, ale zároveň požiadate o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky.  Súčasťou žiadosti o odklad musí byť aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP- štátne školské zariadenie alebo SCPPPaP – súkromné školské zariadenie).

 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa tieto odporúčania sa pri zápise nebudú vyžadovať.

Odporúčania však musíte doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (podľa aktuálneho usmernenia).

Posúdenie odkladu školskej spôsobilosti môže byť realizované iba osobne a výlučne individuálnou formou v zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, SCPPPaP).

To bude možné až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

AK MÁTE POCHYBNOSTI O TOM, ČI VAŠE DIEŤA ZVLÁDNE NÁROKY ŠKOLY, môžete sa poradiť, prípadne ho objednať na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti v našom školskom zariadení: 1. telefonicky na čísle: 0907 63 93 92  alebo mailom: marianna@meress.sk

 

S pozdravom,

Mgr. Marianna Mereššová, psychologička SCPPPaP, Štúrova 7, Košice