psychoterapia poradenstvo deti, mládež a dospelí

Category: Nezaradené

Tipy na zvládanie náročného správania

Tipy na zvládanie náročného správania

Niektoré deti prejavujú v triede, či doma isté správanie, ktoré by sme mohli nazvať náročným, na pohľad nezvládateľným. Rodičia či učitelia sa obracajú na odborníkov hľadajúc magické riešenie, ktoré by im pomohlo okamžite ukončiť náročné správanie. Ostávajú sklamaní, pretože rýchle riešenie neexistuje. Aj keď nemám ani ja kúzelné riešenie na ukončenie náročného správania, popíšem Vám  tipy […]

Čítať viac

Ako deťom povedať o rozvode- pár užitočných tipov pre rodičov

Ako deťom povedať o rozvode- pár užitočných tipov pre rodičov

  Rozvod rodičov je pre deti záťažou a je náročné im o tom povedať. Je dôležité, aby ste im to oznámili spôsobom, ktorý zohľadňuje ich vek a emocionálnu zrelosť. čím je dieťa menšie, tým konkrétnejšie je potrebné hovoriť. Tu je niekoľko tipov, ako povedať deťom o rozvode: Dajte im čas na spracovanie informácií. Nečakajte, že […]

Čítať viac

Agresia u detí

Agresia u detí

Slovo agresia pochádza z latinského slova „ad gredior“ čo znamená priblížiť sa, približovať sa, zmocniť sa nejakého miesta, dokonca až zničiť.  Mať pred sebou dieťa, ktoré sa takto „približuje“ je pre rodičov zahanbujúce, odstrašujúce a často nevedia ako  svoje dieťa presvedčiť, že fackovať kamaráta v škôlke nie je dobrý nápad, dokonca kopnúť do sestry už vôbec […]

Čítať viac

Deti a koncept smrti. Ako s nimi o smrti hovoriť, čo pomáha

Deti a koncept smrti.  Ako s nimi o smrti hovoriť, čo pomáha

  Ako sa vyvíja koncept smrti u detí, skúmali odborníci už pred vyše 90 rokmi. Mnoho štúdií potvrdilo, že tento vývin je závislý od veku dieťaťa.  Počas vývinu sa mení jeho myslenie a v súvislosti s tým aj to, ako vníma smrť. Ako jednotlivé zložky konceptu smrti boli identifikované tieto: nevratnosť, nefunkčnosť, univerzalita, príčinnosť a pokračovanie života mimo telo.   Deti do […]

Čítať viac

Dieťa by malo dostať trest iba v nevyhnutných prípadoch

Dieťa by malo dostať trest iba v nevyhnutných prípadoch

V časopise Forbes Slovensko bol vo februári 2021 uverejnený tento článok. https://www.forbes.sk/dieta-by-malo-dostat-trest-iba-v-nevyhnutnych-pripadoch-psychologicka-radi-ako-na-to/ Na základe rozhovoru s Mgr.Mariannou Mereššovou zo Súkromného centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.  

Čítať viac

Účinné tipy pre rodičov pri vzdorovitom správaní malých detí – konkrétne príklady

Účinné tipy  pre rodičov pri vzdorovitom správaní malých detí – konkrétne príklady

Dieťa za záchvat vzdoru netrestať, nebiť, nekričať a nevysvetľovať. Tu nejde o rozum, o charakter, dieťa to nerobí naschvál rodičovi. Je to prejav ešte nezrelého adaptačného mechanizmu nevyspelého organizmu dieťaťa. Kedy dieťa najviac zlostí? Ak niečo nemôže dostať, ak to nie je ako chcelo, bolo proste sklamané. Niečo ho zaujalo a zrazu niekto chce, aby šlo napr.jesť. Má sa […]

Čítať viac

Pre rodičov budúcich prvákov

Pre rodičov budúcich prvákov

Milí rodičia, keď kliknete na odkaz   Orientačné posúdenie školskej spôsobilosti na doma – RODIČIA,   otvorí sa vám súbor s návodom, ako v domácich podmienkach otestujete vášho budúceho prváka/prváčku , či je pripravený/pripravená do školy 🙂 Je zrejmé, že nie ste psychológ, ani špeciálny pedagóg a nie je potrebné mať všetky znalosti. V prípade, […]

Čítať viac

Školská zrelosť a školská pripravenosť

Školská zrelosť a školská pripravenosť

  Pre celú rodinu je mimoriadnou udalosťou nástup dieťaťa do školy. Je príjemné, ak sa dieťa do školy teší. Je však na školu zrelé a pripravené ?

Čítať viac

Nočné desy detí

Nočné desy detí

Kričia, plačú, kopú, no nič si nepamätajú. Čo je nočný des a ako s ním bojovať? Poradíme, ako deťom pomôcť prekonať ho. V článku sa vyjadruje psychologička Súkromného centra PPPaP , Štúrova 7, Košice autor: SOŇA JÁNOŠOVÁ (denník SME publikované 2.okt.2019) https://zena.sme.sk/c/22227055/kricia-placu-kopu-no-nic-si-nepamataju-co-je-nocny-des-a-ako-s-nim-bojovat.html?ref=njctse   „Na prvú dcéru to prišlo, keď mala asi dva a pol roka. […]

Čítať viac

Pár viet k rozvodu rodičov

Pár viet k rozvodu rodičov

Separácia rodičov  pri rozvode, je jednou z najbežnejších traumatizujúcich udalostí, s ktorou sa deti môžu stretnúť. Deti, ktoré zažili rozvod rodičov je častejší výskyt emočných problémov a takisto aj problémov so správaním. Deti aj po rozvode sú konfrontované mnohokrát s nekončiacim kolotočom následných hádok ohľadom starostlivosti o deti a rozdelenie majetku. Dieťa je vystrašené z neistoty, čo prinesie budúcnosť. Či si to […]

Čítať viac