Category: Nezaradené

Deti a koncept smrti. Ako s nimi o smrti hovoriť, čo pomáha

Deti a koncept smrti.  Ako s nimi o smrti hovoriť, čo pomáha

  Ako sa vyvíja koncept smrti u detí, skúmali odborníci už pred vyše 90 rokmi. Mnoho štúdií potvrdilo, že tento vývin je závislý od veku dieťaťa.  Počas vývinu sa mení jeho myslenie a v súvislosti s tým aj to, ako vníma smrť. Ako jednotlivé zložky konceptu smrti boli identifikované tieto: nevratnosť, nefunkčnosť, univerzalita, príčinnosť a pokračovanie života mimo telo.   Deti do […]

Čítať viac

Dieťa by malo dostať trest iba v nevyhnutných prípadoch

Dieťa by malo dostať trest iba v nevyhnutných prípadoch

V časopise Forbes Slovensko bol vo februári 2021 uverejnený tento článok. https://www.forbes.sk/dieta-by-malo-dostat-trest-iba-v-nevyhnutnych-pripadoch-psychologicka-radi-ako-na-to/ Na základe rozhovoru s Mgr.Mariannou Mereššovou zo Súkromného centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.  

Čítať viac

Účinné tipy pre rodičov pri vzdorovitom správaní malých detí – konkrétne príklady

Účinné tipy  pre rodičov pri vzdorovitom správaní malých detí – konkrétne príklady

Dieťa za záchvat vzdoru netrestať, nebiť, nekričať a nevysvetľovať. Tu nejde o rozum, o charakter, dieťa to nerobí naschvál rodičovi. Je to prejav ešte nezrelého adaptačného mechanizmu nevyspelého organizmu dieťaťa. Kedy dieťa najviac zlostí? Ak niečo nemôže dostať, ak to nie je ako chcelo, bolo proste sklamané. Niečo ho zaujalo a zrazu niekto chce, aby šlo napr.jesť. Má sa […]

Čítať viac

Pre rodičov budúcich prvákov

Pre rodičov budúcich prvákov

Milí rodičia, keď kliknete na odkaz   Orientačné posúdenie školskej spôsobilosti na doma – RODIČIA,   otvorí sa vám súbor s návodom, ako v domácich podmienkach otestujete vášho budúceho prváka/prváčku , či je pripravený/pripravená do školy 🙂 Je zrejmé, že nie ste psychológ, ani špeciálny pedagóg a nie je potrebné mať všetky znalosti. V prípade, […]

Čítať viac

Školská zrelosť a školská pripravenosť

Školská zrelosť a školská pripravenosť

  Pre celú rodinu je mimoriadnou udalosťou nástup dieťaťa do školy. Je príjemné, ak sa dieťa do školy teší. Je však na školu zrelé a pripravené ?

Čítať viac

Nočné desy detí

Nočné desy detí

Kričia, plačú, kopú, no nič si nepamätajú. Čo je nočný des a ako s ním bojovať? Poradíme, ako deťom pomôcť prekonať ho. V článku sa vyjadruje psychologička Súkromného centra PPPaP , Štúrova 7, Košice autor: SOŇA JÁNOŠOVÁ (denník SME publikované 2.okt.2019) https://zena.sme.sk/c/22227055/kricia-placu-kopu-no-nic-si-nepamataju-co-je-nocny-des-a-ako-s-nim-bojovat.html?ref=njctse   „Na prvú dcéru to prišlo, keď mala asi dva a pol roka. […]

Čítať viac

Pár viet k rozvodu rodičov

Pár viet k rozvodu rodičov

Separácia rodičov  pri rozvode, je jednou z najbežnejších traumatizujúcich udalostí, s ktorou sa deti môžu stretnúť. Deti, ktoré zažili rozvod rodičov je častejší výskyt emočných problémov a takisto aj problémov so správaním. Deti aj po rozvode sú konfrontované mnohokrát s nekončiacim kolotočom následných hádok ohľadom starostlivosti o deti a rozdelenie majetku. Dieťa je vystrašené z neistoty, čo prinesie budúcnosť. Či si to […]

Čítať viac

Agresia u detí

Agresia u detí

Slovo agresia pochádza z latinského slova „ad gredior“ čo znamená priblížiť sa, približovať sa, zmocniť sa nejakého miesta dokonca až jej zničenie.  Mať pred sebou dieťa, ktoré sa takto „približuje“ je pre rodičov zahanbujúce, odstrašujúce a často nevedia ako  svoje dieťa presvedčiť, že fackovať kamaráta v škôlke nie je dobrý nápad, dokonca kopnúť do sestry už […]

Čítať viac

Osamelosť tínedžerov vedie k depresii

Osamelosť tínedžerov vedie k depresii

Podľa nedávno publikovaných vedeckých štúdií je práve skupina tínedžerov tou, ktorá vykazuje vyššie percento osamelosti než akákoľvek iná veková skupina, dokonca viac než dôchodcovia. Ako je to možné v dnešnej dobe plnej sociálnych sietí, ktoré sú tu hlavne kvôli vzťahom. Dokonca aj pri našom malom screeningu osamelosti na miestnej základnej škole v Košiciach, väčšina detí v triedach končiacich […]

Čítať viac

Moje dieťa sa bije. Keď úzkosť u detí vyzerá ako hnev a agresia

Moje dieťa sa bije. Keď úzkosť u detí vyzerá ako hnev a agresia

Úzkosť sa môže prezliecť do mnohých podôb. U detí sa môže prejaviť ako typické vyhýbavé správanie s tým, že je akoby „prilepené“ na dospelého, tiché a silne introvertné, až po výbuchy zlosti až k agresívnemu správaniu k svojmu okoliu a často práve na tú osobu, ktorá mu má poskytovať bezpečie. V našej praxi sa potom stretávame s problémom, keď mamy popisujú, že dieťa […]

Čítať viac