psychoterapia poradenstvo deti, mládež a dospelí

Category: Nezaradené

Pár viet k rozvodu rodičov

Pár viet k rozvodu rodičov

Separácia rodičov  pri rozvode, je jednou z najbežnejších traumatizujúcich udalostí, s ktorou sa deti môžu stretnúť. Deti, ktoré zažili rozvod rodičov je častejší výskyt emočných problémov a takisto aj problémov so správaním. Deti aj po rozvode sú konfrontované mnohokrát s nekončiacim kolotočom následných hádok ohľadom starostlivosti o deti a rozdelenie majetku. Dieťa je vystrašené z neistoty, čo prinesie budúcnosť. Či si to […]

Čítať viac

Osamelosť tínedžerov vedie k depresii

Osamelosť tínedžerov vedie k depresii

Podľa nedávno publikovaných vedeckých štúdií je práve skupina tínedžerov tou, ktorá vykazuje vyššie percento osamelosti než akákoľvek iná veková skupina, dokonca viac než dôchodcovia. Ako je to možné v dnešnej dobe plnej sociálnych sietí, ktoré sú tu hlavne kvôli vzťahom. Dokonca aj pri našom malom screeningu osamelosti na miestnej základnej škole v Košiciach, väčšina detí v triedach končiacich […]

Čítať viac

Moje dieťa sa bije. Keď úzkosť u detí vyzerá ako hnev a agresia

Moje dieťa sa bije. Keď úzkosť u detí vyzerá ako hnev a agresia

Úzkosť sa môže prezliecť do mnohých podôb. U detí sa môže prejaviť ako typické vyhýbavé správanie s tým, že je akoby „prilepené“ na dospelého, tiché a silne introvertné, až po výbuchy zlosti až k agresívnemu správaniu k svojmu okoliu a často práve na tú osobu, ktorá mu má poskytovať bezpečie. V našej praxi sa potom stretávame s problémom, keď mamy popisujú, že dieťa […]

Čítať viac

Vzťah a zažívanie dôvery

Vzťah a zažívanie dôvery

Väzba je schopnosť nadviazať spojenie, vzťah s ľuďmi. Ak je človek schopný nadviazať citovú väzbu, je schopný sa spojiť s inou ľudskou bytosťou, je schopný sa spojiť so životom samotným. Odkiaľ táto schopnosť pochádza ? Väzba prináša do života výživu, vrelosť, vzájomnú podporu, sme schopní nadviazať kvalitné vzťahy. Už od prenatálneho obdobia má dieťa potrebu spojenia sa […]

Čítať viac

Rozvod a deti

Rozvod a deti

Rozchod alebo rozvod je náročným obdobím pre dospelých, o to viac pre ich deti. Deti sú často chytené  v pasci medzi dvoma bojujúcimi stranami. Prežívajú smútok z odchodu jedného z rodičov, mnohokrát náhleho. Deti si nesú jazvy z rozvodu rodičov až do dospelosti. Veľmi závisí od osobnosti rodičov  a aj detí do akej miery. Ako však prejsť týmto procesom a nezanechať […]

Čítať viac

Emočná sebaregulácia- ako sa do 2 rokov naučíš…

Emočná sebaregulácia- ako sa do 2 rokov naučíš…

  Emočná regulácia nie je niečo, s čím sa narodíme. Batoľatá nemajú žiadne zručnosti na ovládanie svojich emócií. Ich emócie lietajú ako na hojdačke. Je potrebné to naše deti naučiť. Na to, aby sme vedeli sa v našich emóciách vyznať, potrebujeme ich najprv pozorovať, rozpoznať o akú emóciu ide a prispôsobiť sa s prevažujúcou emóciou aktuálnej situácii. Uvedomme si, […]

Čítať viac