O nás

Súkromné centrum poradenstva a prevencie (sCPP) Štúrova 7, Košice je zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD-2007-3074/11467-2:096 zo dňa 26.3.2007.

 

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby sCPP sú poskytované pre klientelu  DETÍ od 2,5 roka do ukončenia prípravy na povolanie, takisto poskytujeme aj psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre DOSPELÝCH.

Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

Sídlime na Štúrovej 7 v Košiciach (budova Allianz) 2.poschodie č.dverí 219

 

Mgr. Ing .Marianna Mereššová – zriaďovateľka od r.2017

Psychológ, psychoterapeut

Absolventka  dlhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt psychoterapie (dospelí) 2016-2021 – ukončená skúškou, zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR

Absolventka v  dvojročného psychoterapeutického výcviku zameranom na  Terapiu hrou pre deti so psychoanalytickým porozumením (vhodné pre deti  už od 2 rokov….) 2018-2019

Absolventka symbolicko-relaxačnej psychoterapie  od r.2014

Aktuálne vo výcviku EMDR a Psychotraumatológie od r.2022

Aktuálne v krátkodobom výcviku KIP (Katatýmne imaginatívna psychoterapia)pre prácu s adolescentmi od r.2022

Absolvované: Autogénny tréning a Hypnóza 2018, Systemický prístup pri riešení konfliktov v triede 2016

a iné

členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

členka Asociácie školskej psychológie

PhDr. Ľubomíra Gallová – zakladateľka Súkromného centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie od r.2007

Psychologička, certifikovaná psychoterapeutka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Gestalt psychoterapia, supervízia, deti, adolescenti, dospelí

V našom tíme ďalej pracujú:

Mgr.Dominika Benková – špeciálny pedagóg

Mgr. Gabriela Takáčová – psychológ, aktuálne v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku Kognitívno-behaviorálnej psychoterapie

Mgr.Daniela Rozkošová – školská psychologička

Mgr.Zuzana Gajdošová – školská špeciálna pedagogička, tyflopéd