O nás

Súkromné centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP) Štúrova 7, Košice je zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD-2007-3074/11467-2:096 zo dňa 26.3.2007.

 

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby SCPPPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, takisto poskytujeme aj psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre DOSPELÝCH.

Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

Sídlime na Štúrovej 7 v Košiciach (budova Allianz) 2.poschodie č.dverí 219

Mgr. Ing .Marianna Mereššová – zriaďovateľka od r.2017

Psychologička

terapeutka symbolicko-relaxačnej psychoterapie 2014

Absolventka  dlhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt psychoterapie (dospelí) 2016-2021

Absolventka v  dvojročného psychoterapeutického výcviku zameranom na  Terapiu hrou pre deti so psychoanalytickým porozumením (vhodné pre deti  už od 2 rokov….) 2018-2019

Aktuálne vo výcviku nápravy oslabení čiastkových funkcií podľa metódy Dr.Sindelar.

Absolvované: Autogénny tréning a Hypnóza 208, Systemický prístup pri riešení konfliktov v triede 2016

a iné

lektorka pre východné Slovensko: projekt Nadácie Orange „Deti na nete“ určený pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ

lektorka: projekt Dove – projekt Sebadôvery, určený pre žiačky a študentky končiacich ročníkov ZŠ

členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

členka Asociácie školskej psychológie

PhDr. Ľubomíra Gallová – zakladateľka Súkromného centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie od r.2007

Psychologička, certifikovaná psychoterapeutka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Gestalt psychoterapia, supervízia, dorast, dospelí

Mgr.Dominika Benková – špeciálna pedagogička