psychoterapia poradenstvo deti, mládež a dospelí

O nás

Súkromné centrum poradenstva a prevencie (sCPP) Štúrova 7, Košice je zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD-2007-3074/11467-2:096 zo dňa 26.3.2007.

 

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby sCPP sú poskytované pre klientelu  DETÍ od 2,5 roka do ukončenia prípravy na povolanie, takisto poskytujeme aj psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre DOSPELÝCH.

Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

Sídlime na Štúrovej 7 v Košiciach (budova Allianz) 2.poschodie č.dverí 219

 

Mgr. Ing .Marianna Mereššová – zriaďovateľka od r.2017

Psychológ, psychoterapeut

Absolventka  dlhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt psychoterapie (dospelí) 2016-2021 – ukončená skúškou, zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR

Absolventka v  dvojročného psychoterapeutického výcviku zameranom na  Terapiu hrou pre deti so psychoanalytickým porozumením (vhodné pre deti  už od 2,5 rokov….) 2018-2019

Absolvovaný výcvik symbolicko-relaxačnej psychoterapie  od r.2014

Absolvovaný ročný výcvik v   EMDR a Psychotraumatológie od r.2022-2023

Aktuálne v krátkodobom výcviku KIP (Katatýmne imaginatívna psychoterapia)pre prácu s adolescentmi od r.2022

Absolvované: Autogénny tréning a Hypnóza 2018, Systemický prístup pri riešení konfliktov v triede 2016

a iné

členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

členka Asociácie školskej psychológie

 

Mgr. Gabriela Takáčová – psychológ, psychoterapeut

aktuálne v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku

Kognitívno-behaviorálnej psychoterapie od r.2021

Absolvovaný výcvik symbolicko-relaxačnej psychoterapie  od r.2014

 

 

 

Mgr.Dominika Benková – špeciálny pedagóg

V našom centre vykonáva špeciálno-pedagogické diagnostické vyšetrenia., špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti, rodičov a školské podporné tímy.

Absolvovaný kurz Bazální stimulace a nadstavbový kurz Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace Frídek-místek r.2017)

prax v školstve ako  pedagóg v MŠ  od r.2015

prax v školstve ako školský špeciálny pedagóg od r. 2020

Mgr.Daniela Rozkošová – psychológ   

viacročná prax v školstve ako školský psychológ v materskej škole, základnej aj strednej škole od r.2014

v našom centre sa venuje hlavne psychologickému poradenstvu pre deti a mládež

a spolupráci so školami

Mgr.Zuzana Gajdošová – špeciálny pedagóg, tyflopéd

 

PhDr. Ľubomíra Gallová – zakladateľka Súkromného centra poradenstva a prevencie od r.2007

Psychologička, certifikovaná psychoterapeutka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Gestalt psychoterapia, supervízia, deti, adolescenti, dospelí