Poskytujeme odbornú psychologickú starostlivosť  (pozri cenník) deťom od 2,5 roka až po ukončenie prípravy na povolanie v školách do ukončenia VŠ.

Poskytujeme poradenstvo a terapeutické služby aj pre dospelých klientov.

Odborný výkon

Cena pre individuálnych klientov (deti,dospelí)

trvanie stretnutia 50 min.

Školy a šk.zariadenia – objednáva škola (skupinové intervencie)

Psychoterapia, psychologické poradenstvo

Dospelí (po ukončení prípravy na zamestnanie)

30.-€/ stretnutie

40.-€/stretnutie

bezplatne

Diagnostika

(trvanie 1,5 hodiny)

  • psychologická
  • špeciálno pedagogická
  • šk.zrelosť a pripravenosť (vyšetrenie so správou)

Diagnostika podľa Dr.Sindelar 

(trvanie takmer 2 hod.)

 

Logopedická intervencia (30 min.)

30.-

30.-

30.-

 

 

55.-

 

15.

 

Správa z psych.vyšetrenia, psychologickej intervencie,psychoterapie

pre potreby školských zariadení – žiada rodič

pre zdravotnícke zariadenie(v prípade odoslania klienta na vyšetrenie)

pre školy  (na žiadosť školy)

EEG Biofeedback /45 min. 

úvod+diagnostika

15.-

  bez poplatku


bez poplatku

 

15.

35.-

 

platné od 01.09.2023

Vyhradzujeme si právo individuálne upraviť cenu pre klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v prípade nepriaznivej životnej situácie.

Termín je možné bezplatne zrušiť  najneskôr deň vopred. V prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín Vám budeme účtovať cenu podľa cenníka.

Dôležitý oznam:

Pre potreby súdnych konaní správy z poradenských a terapeutických stretnutí  s detskými klientmi nevydávame. 

Kontakt -infolinka: 0911 550 516

Kontakt (Mgr.Mereššová Marianna-psychológ): 0907 639392

Kontakt (Mgr.Najmiková Zuzana- psychológ): 0902 223 754

Kontakt (Mgr.Kulková Ivana-psychológ): 0905 262 884

Kontakt (Mgr.Benková Dominika)- špeciálny pedagóg): 0918 690 379

Kontakt (Mgr.Lucia Regrutová) – špec.pedagóg/logopéd): 0908 915 560

V prípade, že voláte na telefónne čísla odborných zamestnancov a nedvíhame telefón, pravdepodobne máme klienta, skúste neskôr. Zvykneme následne zavolať na neprijaté telef. číslo. Využijte telefónne číslo sekretariátu, kde Vám poskytneme  základné informácie a odborník Vám zavolá späť.