EEG Biofeedback je metóda  založená na ovplyvňovaní neurofyziologických a psychofyziologických parametrov mozgovej činnosti  prostredníctvom učenia  tzv. operačného podmieňovania. Ide o sebaučenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby, keď  mozog dostáva okamžitú a cielenú informáciu  o  naladení resp. rozladení mozgových vĺn a môže sa naučiť ako ich uviesť do súladu.

Klientovi je z jednej elektródy snímaný  záznam elektrickej aktivity mozgu, ktorý je podrobne triedený  na frekvenčné pásma a prevádzaný do podoby počítačovej hry, ktorú klient hraje iba svojou myšlienkovou aktivitou – bez použitia klávesnice alebo myši.  Jeho pokyny, ktoré inak sú prevádzané do pohybov rúk sú zaznamenávané priamo na úrovni  rozhodnutí mozgu. Spätnou väzbou – pomocou zvukového signálu – je klientov mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone.

Terapeut na svojom monitore sleduje klientov výkon a pomocou cieľových hodnôt, ktoré mení prihliadajúc na aktuálny stav, motivuje a usmerňuje učenie klienta.

EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Odporúča sa hlavne pri:

 • ADD – poruche pozornosti
 • ADHD – poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou
 • ľahkých mozgových disfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania a pod.)
 • špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.)
 • problémoch s koncentráciou
 • nočnom pomočovaní
 • chronickej bolesti hlavy – migréne (neurologického pôvodu)
 • syndróme nepokojných nôh
 • tikoch
 • poruchách spánku, nespavosti
 • poruchách reči
 • poruchách pamäti
 • migréne, tenzných bolestiach hlavy
 • chronickej únave
 • depresii
 • úzkostných poruchách