EEG biofeedback (známy aj pod názvom Neurofeedback) je metóda, ktorá nám umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o sebaučenie (resp. tréning) mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. 

Tréning (terapia) je vedená špecialistom, ktorý absolvoval dlhodobú odbornú prípravu v  metóde EEG biofeedback a disponuje platným osvedčením a certifikátom.

EEG biofeedback terapia prebieha v nasledujúcich krokoch:
Diagnostika
Pred terapiou je nevyhnutné, ako u dieťaťa, tak aj u  dospelého človeka, vykonať vstupný rozhovor a EEG biofeedback diagnostiku. Diagnostika nám ukáže základné fungovanie mozgu, teda frekvencie a  amplitúdy v jednotlivých častiach mozgu. Následne sa zo získaných výsledkov, ako aj osobných rozhovorov stanoví tréningový plán.

Terapia
Terapia pomocou EEG biologickej spätnej väzby je nenásilná, bezbolestná, pohodlná a  hravá. Ak terapiu vedie vyškolený biofeedback terapeut, nie je nebezpečnou, pretože nemá vedľajšie účinky. Biofeedback používa jednu snímaciu a dve ušné elektródy, priložené na temeno hlavy a uši, podľa oblasti, ktorú treba snímať. Je nutné zdôrazniť, že sa jedná iba o SNÍMACIE elektródy. Do organizmu nevysielajú absolútne nič. Terapia prebieha pomocou hry, ale aj hudby, obrazu alebo len na základe „pípania“, t. j. spätnej väzby. Tréning je veľmi individuálny a závisí od problému, jeho rozsahu a nastavenia klienta. Pre niekoho môže byť počítačová hra najlepšou cestou, ako dosiahnuť želaný výsledok, a u niekoho fungovať nemusí. Trojročné deti by vám pri tréningu pomocou počítačovej hry určite neobsedeli ani 5 minút, nieto 45 minút. Preto hľadáme vždy tú cestu tréningu, ktorá je pre klienta najprijateľnejšia a najúčinnejšia. Skrátka, testujeme to, pri akom podnete mozog produkuje najviac želanej aktivity, čo následne využívame pri terapii. Jedna terapia trvá cca 45 minút, ideálne 2- až 3-krát týždenne. Zároveň nie je návyková a jej efekt je dlhodobý.

Výsledky
Ako pri každom procese učenia, aj výsledky tréningu EEG biofeedback sú viditeľné postupom času, čo závisí od stupňa problému. U dospelých, ktorí netrpia žiadnymi vážnymi problémami, sa účinok často prejavuje už po prvých sedeniach, pri závažnejších problémoch, to môže byť aj 100 sedení. Je to veľmi individuálne.

Ako to celé funguje
Je vedecky dokázané, že ľudský mozog je nesmierne plastický. Už počas tehotenstva dokáže vytvárať neurónové spojenia, ktoré sú potrebné na vznik neurónovej siete (resp. celého spektra neurónových sietí). Naplno sa ich tvorba spustí hneď po narodení a tento proces pretrváva až do konca života. Čím viac a  pevnejších neurónových sietí máme, tým lepšie dokážeme fungovať. V bdelom stave, pri rozmýšľaní, učení, sústredení, oddychu, snívaní, ale aj počas spánku ľudský mozog neustále produkuje rôzne frekvenčné pásma.
EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá umožňuje tieto frekvenčné pásma vidieť a  ovplyvňovať. Cieľom EEG biofeedbacku je posilniť v mozgu najefektívnejšie neurónové (synaptické) spoje a  zároveň vytvárať nové, rovnako silné a zdravé. Mozog sa hravou formou naučí svoje schopnosti a kapacitu využívať lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie. Postupne a trvalo tak prejde na nový, naučený spôsob fungovania, t. j. regulácie organizmu, čím sa poruchy alebo problémy odstránia, prípadne minimalizujú. Naučí sa správne využívať frekvenčné pásma, udržať sa v nich, ako aj používať správne výšky amplitúd jednotlivých mozgových vĺn.

 


 

EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Odporúča sa hlavne pri:

 • ADD – poruche pozornosti
 • ADHD – poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou
 • ľahkých mozgových disfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania a pod.)
 • špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.)
 • problémoch s koncentráciou
 • nočnom pomočovaní
 • chronickej bolesti hlavy – migréne (neurologického pôvodu)
 • syndróme nepokojných nôh
 • tikoch
 • poruchách spánku, nespavosti
 • poruchách reči
 • poruchách pamäti
 • migréne, tenzných bolestiach hlavy
 • chronickej únave
 • depresii
 • úzkostných poruchách