• Zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností i detí v ranom veku
  • Diagnostika, rediagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
  • Skupinová, individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti
  • Poradenská a konzultačná činnosť pre deti, žiakov, rodičov, pedagógov a iných odborníkov
  • Individuálne a skupinové terapie

Individuálne terapie sú „šité“ na mieru každému dieťaťu podľa závažnosti jeho problému a jeho potrieb

Poskytujeme logopedické poradenstvo pre pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov v materských školách a základných školách.

Individuálne terapie sú „šité“ na mieru každému dieťaťu podľa závažnosti jeho problému a jeho potrieb.

Poskytujeme logopedické poradenstvo pre pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov v materských školách a základných školách.

Poradenstvo ohľadom zaškolenia pred nástupom do školy – ako logopedický problém ovplyvňuje správanie sa a aktivity v MŠ a ZŠ, ako pristupovať k deťom s logopedickým problémom a taktiež ako mu môžeme pri vyučovaní a rôznych aktivitách pomôcť.