Profesionalita

Dôvera

Diskrétnosť

Súkromné centrum poradenstva a prevencie , Štúrova 7 v Košiciach je súkromné školské zariadenie. Je zaradené do siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť. Klientmi centra sú tak hlavne deti od narodenia a mládež až po ukončenie prípravy na povolanie až do 25 roku veku.

Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.

Zároveň poskytujeme psychologické poradenstvo a psychoterapiu aj pre DOSPELÝCH.

Čo poskytujeme

Naše služby