Ponuka pre školy

Naše Súkromné centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie ponúka školám odborné služby v nasledovných oblastiach:

Psychologické poradenstvo a psychologická diagnostika

Skupinová práca psychológa s deťmi

Programy zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa

Ponukový list pre SŠ

Ponukový list pre ZŠ

Ponukový list pre MŠ

 

Žiadosť o vyšetrenie a Informovaný súhlas

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV