EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Odporúča sa hlavne pri:

 • ADD – poruche pozornosti
 • ADHD – poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou
 • ľahkých mozgových disfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania a pod.)
 • špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.)
 • problémoch s koncentráciou
 • nočnom pomočovaní
 • chronickej bolesti hlavy – migréne (neurologického pôvodu)
 • syndróme nepokojných nôh
 • tikoch
 • poruchách spánku, nespavosti
 • poruchách reči
 • poruchách pamäti
 • migréne, tenzných bolestiach hlavy
 • chronickej únave
 • depresii
 • úzkostných poruchách