Témy

Úzkosť, čo chce ?

Úzkosť je bežnou súčasťou nášho života, do istej miery ju prežívame všetci, patrí do
štandardnej výbavy organizmu. Signalizuje, že sa v našom okolí deje niečo, na čo treba
reagovať, spúšťa reakciu „boj alebo útek“. Každý z nás reagujeme buď jedným alebo druhým
spôsobom. Ak vo väčšine prípadov unikáme do úzkosti, začína nám táto brániť v zvládaní
každodenných nárokov a komplikuje nám život.
Úzkosť je nepríjemný duševný emocionálny stav sprevádzaný predtuchou nejasného
nebezpečenstva. Nie sme schopní presne určiť jej pôvod, prežívame ju ako stiesnenosť. Býva
spojená s depresiou, často sa zamieňa so strachom. Strach má podobné príznaky ako úzkosť,
ale jeho príčina je viditeľná a konkrétna. Strach má zjednodušene povedané konkrétny obsah,
objekt, ktorého sa bojí. Úzkosť nie.
Strach aj úzkosť sú elementárne emócie. Máme ich všetci k tomu, aby sme rozpoznali
nebezpečenstvo. O problém ide vtedy, ak nám začínajú znemožňovať bežné fungovanie. Zo
začiatku sa tieto stavy schovávajú a stávajú sa chronickými. Neskôr človek vyhľadá odbornú
pomoc. Úzkostné ochorenie je možné zmierniť alebo vyliečiť. Vyhýbať sa však znamená
úzkosť a strach len posilňovať.
Tu je niekoľko užitočných zásad pre zvládanie strachu a úzkosti:
Pocity strachu a úzkosti s príslušnými telesnými symptómami sú vlastne len vystupňované
normálne telesné reakcie na stresovú situáciu (búšenie srdca, potenie, zrýchlený dych, točenie
hlavy…). Sú síce nepríjemné, ale nie nebezpečné alebo škodlivé.
Snažte sa vyhnúť katastrofickým imaginatívnym scenárom, čím vlastne „bičujete“ svoje telo
k týmto stresovým symptómom. Vaše telo nerozlišuje medzi fantáziou a realitou. Reaguje na
predstavy, akoby boli skutočné.
So strachom nebojujte. Skúste ho pozorovať a nechajte, aby mal možnosť ustúpiť sám.
Vyžaduje si to prax. V terapii sa naučíte s touto úzkosťou a strachom zaobchádzať.
A pamätajte, tam kde je uvoľnenie, nemôže byť úzkosť.
Zdroje:
Röhr, H.P: cesty z úzkosti a deprese, Portál, Praha 2012
Horney, K.:neurotická osobnost naší doby, Portál, Praha 2007