Nezaradené

Ako zvládnuť ADHD a jeho prejavy…. pokračovanie

 

Ako pracuje mozog dieťaťa s ADHD?

Mozog detí s ADHD nepracuje  rovnako ako mozog detí bez tejto poruchy.

Rozdiely sa objavujú hlavne v činnosti prednej časti mozgu. To znamená, že deti s ADHD nemajú správne vyváženú zmes látok, ktoré sa vylučujú do synaptických štrbín, ktorou je dopamín. Signály teda nie sú správne vedené a preto sa stáva, že putujú do nesprávnej časti mozgu. Príklad v praxi napríklad je,  že dieťa nedokáže prestať kričať, pretože nefunguje signál, ktorý by krik zastavil.

 

Ako nastaviť pravidlá…

Rodičia musia prispôsobiť svoje výchovné postupy konkrétnemu dieťaťu „na mieru“. To nám ukazuje, že každé dieťa vyžaduje iný štýl a niečo úplne iné, čo nie je vždy jednoduché. Dieťa musí zreteľne pochopiť, čo je od neho očakávané. Malo by chápať pravidlá, ktoré pre neho platia ako v domácnosti, tak aj v školskom prostredí. Pravidlá by mali byť dôsledné, s dostatkom chvály pre dieťa za dobré chovanie, samozrejme primerané veku, ale aj s uvedením a vysvetlením zlého a nežiadúceho správania. Dlhodobým cieľom je, aby sa dieťa naučilo svoje správanie ovládať. Je dôležité pochopiť, prečo sa vaše dieťa správa určitým spôsobom, a tak budete vedieť zaujať postoj aj vy a mať situáciu lepšie pod kontrolou.

Ak dieťaťu niečo hovoríte, ale máte pocit, že vás dieťa nepočúva, nie je to preto, že vás ignoruje, ale naslúchať vám mu robí problém, pretože ho rozptyľujú rôzne podnety. Účinná výchova je dôležitá, aby sme mohli predchádzať agresii dieťaťa, prípadne jeho stavaniu sa na odpor. Pokiaľ pochopíme základné rysy ADHD, dokážeme rozlíšiť, aké chovanie vieme zmeniť a ktorému vieme predchádzať. No zmeniť rodičovský prístup je niekedy obtiažne, ale často prínosné a zaznamenáte tak veľké rozdiely v správaní dieťaťa.

Ujasnime a zapamätajme si:

 1. Pre dieťa je ťažké ovládať príznaky ADHD, je pre ne ťažké sa sústrediť sa a dávať pozor.
 2. Za problémy dieťaťa nikto nemôže.
 3. ADHD sa často v rodine vyskytuje, tak je možné, že ste si podobné príznaky všimli či už na sebe alebo iných členoch rodiny.
 4. Pokiaľ upravíte spôsob výchovy a použijete stratégie, ktoré si povieme, v mnohých prípadoch dokážete dosiahnuť skutočné zmeny.

No treba si uvedomiť, že zmena nenastane tzv. cez noc. Je to dlhodobá práca, pretože zmena výchovného postoja je niekedy ťažká, no vyplatí sa. Je dôležité, aby rovnakým spôsobom postupovali všetci dospelí, ktorí sa o dieťa starajú, pretože dôslednosť je veľmi dôležitá.

U dieťaťa sa tak isto môžu objaviť tieto typy správania:

 • je nepokojné
 • nezje poriadne jedlo, len sa „šprtá“ v tanieri
 • je veľmi ťažké ho uložiť na spánok
 • dieťa býva „hlučné“ – rozpráva v jednom kuse
 • nechápe spoločenské zvyky (vstupuje do osobného priestoru, neuvedomuje si potreby ostatných
 • má problém, keď sa má s niekým vystriedať alebo sa o niečo podeliť
 • problém s hľadaním a udržaním kamarátov
 • výrazné zmeny nálad, striedajú sa dobré a zlé dni, či týždne
 • je emočne nezrelé
 • má odpor k zmenám
 • objavujú sa ťažkosti s učením
 • prípadne môžu nastať rečové problémy, či už v porozumení alebo s vlastným vyjadrovaním.

Náladové dieťa s ADHD – a ako mu pomôcť

Ako ho spoznať? Možno bolo často uplakané, nebolo jednoduché ho ako bábätko utíšiť, nemalo pravidelný telesný rytmus či malo zlý spánok, rýchlo sa rozčúli, aj kvôli maličkosti, nemá rado zmenu a dlho mu trvá, kým si na novú situáciu zvykne, je vyberavé v jedle a vyžaduje neustálu starostlivosť. Najdôležitejšie je, aby sa rodičia zmierili s tým, aké majú dieťa. Podstatným bodom je stanoviť si pravidelný a pevný rozvrh, ktorý budú dodržiavať. Ak je dieťa citlivé, bude potrebovať priestor a kľud. Veľmi dôležitým bodom sú jasné hranice – pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať. Dávajte mu jasné a stručné pokyny a udržujte pri nich očný kontakt s dieťaťom.

 

Mgr.Dominika Benková, špeciálna pedagogička SCPP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *