Nezaradené

Ako zvládnuť ADHD a jeho prejavy….

 

Každé dieťa sa prejavuje inou mierou aktivity – niektoré sú viac

pasívne, iné hyperaktívne. Ak je dieťa priveľmi hyperaktívne, môže mu to

spôsobovať ťažkosti – a to napríklad:

 • v škole – pretože sa nevie sústrediť a pokojne sedieť,
 • či doma, pretože je niekedy obtiažne zvládnuť takéto správanie.

 

Čo to ADHD vlastne je?

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou je jednou z najčastejších skúmaných detských porúch. Hlavnými rysmi sú:

 • krátka doba udržania pozornosti,
 • impulzívne jednanie (dieťa sa neovláda a uskutočňuje okamžité nápady),
 • hyperaktívne chovanie.

Niektoré deti mávajú nedostatočnú koordináciu hrubých motorických schopností (prejavujú sa pri behu a hraní hier), a jemných motorických schopností (napríklad písanie, držanie príboru a iné). U dieťaťa s ADHD sa môžu prejavovať aj tieto známky poruchy:

 • zlá krátkodobá pamäť (nezapamätá si veci, ktoré má urobiť ihneď),
 • veľmi aktívny mozog, čo znamená, že dieťa je rado „zamestnané“,
 • dieťa neznáša čakanie – urobí všetko, len aby sa nenudilo,
 • rozpráva a vrtí sa, keď má sedieť potichu,
 • bývajú dosť emotívne a citlivé,
 • skáče ľuďom do reči.

Príznaky ADHD vedú k charakteristickému správaniu:

 • ťažko sa sústredí a nevydrží dlho pri nejakej činnosti
 • prechádza od jednej činnosti k druhej bez dokončenia predchádzajúcej
 • málokedy sa dlhšie hrá (hračky a hry ho nebavia, skôr pohybové hry)
 • často nepočúva, keď na neho hovoríte, keď ho o niečo požiadate, zabudne
 • krátko udrží pozornosť
 • neustále sa vrtí, robí hluk, veľa rozpráva
 • ľahko sa nechá rozptýliť ostatnými
 • Je ľahkomyseľné, vznetlivé, má sklon k „nehodám“.

 

Dieťa s ADHD môže mať problém s chystaním sa do postele a zaspávaním, často sa počas noci budí, alebo vstane skoro ráno, je v jedle vyberavé, prípadne je po menších kúskoch, nemá žiadne spoločenské zábrany (nedostatok obozretnosti, hovorí s úplne cudzími ľuďmi, aj keď bolo upozornené, aby to nerobilo), nedostatočné spoločenské zručnosti, je neobľúbené medzi ostatnými deťmi a má málo kamarátov, niekedy dokonca žiadnych, často plače, má o sebe zlé zmýšľanie a pocit, že ho nikto nemá rád.

ADHD hovoríme vtedy, keď dieťa vykazuje v škole či doma viaceré z vyššie uvedených problémov. No môžu mať aj problémy s úzkosťou, špecifické poruchy učenia, alebo poruchy spánku, či niekedy bývajú agresívne.

 

ADHD je vývojový problém. Dieťa  sa nechová obvykle, skôr nečakane k svojmu veku. Väčšinou sa správa ako oveľa mladšie dieťa. Tieto problémy dieťaťa nezmiznú, pokiaľ sa nebudeme usilovať o zmenu k lepšiemu. Znamená to, že musíme dieťa naučiť, ako sa vyrovnávať so svojimi problémami, napríklad s nedostatočnou pozornosťou, nadmernou aktivitou a impulzivitou. No nemusia mať všetky z troch príznakov súčasne.

 

Väčšinou bývajú aktívne keď sú malé. Vekom zo svojich problémov vyrastajú, ale problémy s pozornosťou a sústredením pretrvávajú, hlavne v škole.

 

Aký je rozdiel medzi ADHD a ADD?

Deti s ADHD prejavujú zreteľnejšie príznaky, často sú neposedné a môžu pôsobiť nevychovane.

Naopak deti s ADD sa často považujú za pokojné, no niekedy pomalšie. Tieto deti často zápasia s učením. Nedokážu sa sústrediť na danú úlohu a ich problémy sa najčastejšie prejavujú nedokončenými písomnými prácami, či problémami pri čítaní a diktáte, kde majú problém sústrediť sa súčasne na správny pravopis aj formu písma.

 

Ako spoznáte ADD?

Porucha pozornosti nemusí byť sprevádzaná aj hyperaktivitou. Takáto neschopnosť udržať pozornosť dieťaťa napríklad pri hre, plnení a dokončovaní úloh, neschopnosť sústrediť sa na detaily – ale v tomto prípade bez pridruženia hyperaktivity – sa označuje skratkou ADD. V školskom prostredí sa dieťa môže javiť ako zasnené, nedokáže sústrediť pozornosť na to, čo sa má učiť, ľahko sa nechá vyrušiť a má problémy s organizáciou svojich vecí a plánovaním úloh. Prejavuje sa chaotické správanie, často prechádza z jednej činnosti do druhej a má sklony k zabúdaniu. Avšak, je možné, že pre niektoré témy, ktoré ho silno zaujímajú, sa dokáže nezvyčajne dobre sústrediť až do takej miery, že ignoruje okolité veci a je ťažké ho od danej témy odtrhnúť alebo vyrušiť z nej.

Nezabudnite, že…

Tieto prejavy nie sú dôsledkom výchovy alebo úmyslu dieťaťa, ale sú spôsobené odchýlkami vo vývoji centrálnej nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú prenos signálov v mozgu s využitím látok ako je dopamín a noradrenalín.

 

V ďalších častiach si postupne povieme a rozoberieme dôležité postrehy, ako pracuje mozog dieťaťa a zároveň si povieme, ako nastaviť prácu s dieťaťom, ktoré zlepšia jeho pozornosť a sústredenie a pomôžu mu, aby na základnej škole dobre prospievalo 

 

 

Spracovala: Mgr. Dominika Benková, špeciálny pedagóg

Zdroj: Šest kroků ke zvládnutí ADHD

           ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *