Nezaradené

Kedy sa obrátiť na školského logopéda a kedy na klinického logopéda ?

Logopéd sa zaoberá narušenou komunikačnou schopnosťou u detí.
Ide o narušenú schopnosť v reči
alebo jazyku. Medzi základné jazykové zručnosti dieťaťa patrí receptivita a produktivita jazyka. Už od narodenia vníma zvuky a pokiaľ má dobrý zdravotný stav dokáže si prostredníctvom zvukov osvojiť akýkoľvek jazyk. Vývin reči je úzko spojený s motorickým a kognitívnym vývinom. Za narušenú komunikačnú schopnosť môžeme považovať akúkoľvek poruchu v osvojovaní alebo používaní materinského jazyka. Príčin vzniku narušenia verbalizácie u detí je mnoho.

 

Medzi najčastejšie poruchy patrí oneskorený vývin reči. Dieťa zaostáva
vo vývine reči a jazyka za svojimi rovesníkmi najviac šesť mesiacov, pokiaľ je to dlhšie vývinové obdobie, vtedy odborník uvažuje nad vývinovou jazykovou poruchou. Oneskorený vývin reči, poprípade vývinovú jazykovú poruchu napráva školský logopéd v spolupráci
so špeciálnym pedagógom, poprípade klinický. Deti s vývinovou jazykovou poruchou hovoria málo alebo vôbec. Ich reč je nezrozumiteľná. Používajú nesprávne gramatické tvary slov. Skrz ťažkostí v reči je pre nich náročné nadviazať sociálny kontakt.

Najrozšírenejšou poruchou reči je narušenie jej zvukovej stránky. Ide o neschopnosť adekvátne vysloviť hlásku. S týmto navštívite školského logopéda.

Ťažšie formy porúch ako je nosový prejav, reč pri rázštepe či atypickosť v hlase vyrieši klinický logopéd, ktorý dieťa navedie k správnemu prúdeniu vzduchu či práci s hlasivkami a hltanom. Deti, ktoré nekomunikujú s určitými osobami, potrebujú zas pomoc psychológa. Známe narušenia, ako je zajakavosť, ktorej opakom je brblavosť, v minulosti podľa odborníkov nepotrebovali stimulačné programy, dnes sa im poskytujú podporné programy
od školských či klinických logopédov.

Je potrebné mať pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou mať vždy na pamäti, že si vyžadujú chápavý a trpezlivý prístup svojho okolia.

 

 

Mgr. Lucia Regrutová

šk. logopéd a špeciálny pedagóg

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *