Nezaradené

Osamelosť tínedžerov vedie k depresii

Podľa nedávno publikovaných vedeckých štúdií je práve skupina tínedžerov tou, ktorá vykazuje vyššie percento osamelosti než akákoľvek iná veková skupina, dokonca viac než dôchodcovia.

Ako je to možné v dnešnej dobe plnej sociálnych sietí, ktoré sú tu hlavne kvôli vzťahom. Dokonca aj pri našom malom screeningu osamelosti na miestnej základnej škole v Košiciach, väčšina detí v triedach končiacich ročníkov odpovedala , že sa často cíti osamelo.

Podľa britského výskumu BBC, kde bolo dotazovaných 55 000 ľudí všetkých vekových kategórií, najvyššia miera osamelosti sa ukázala v skupine 16-24 ročných. Podľa tohto výskumu nejde o nový fenomén. Pri dotazovaní starších respondentov sa zistilo, že práve obdobie dospievania bolo tým, kedy sa cítili najviac osamelo.

Osamelosť nie je to isté ako byť sám. Určite sa aj Vám prihodilo, že ste sa niekedy cítilo osamelo v miestnosti plnej ľudí. Ak ste dospelý, už máte dostatočne vyvinuté spôsoby ,ako takýto čudný pocit zvládnuť.

Tínedžeri, ktorým CNS ešte stále zreje a zvlášť tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za reguláciu emócií, zvládajú tento ťaživý pociť s ťažkosťami. Tento pocit ovplyvňuje ich celkový mentálny aj telesný stav.

Osamelosť sa u tínedžerov spája s depresiou. Jedinci, u ktorých je osamelosť chronicky zvýšená majú vyššiu šancu depresie. Výskum ukazuje, že títo mladí ľudia sú častejšie pesimistickí,  nespokojní, nepociťujú radosť.

Oveľa častejšie siahajú po alkohole, cigaretách a iných látkach vytvárajúcich závislosť. Oveľa častejšie sú medzi nimi takí,  u ktorých úľavou je sebapoškodzovanie.

Osamelosť nevedie len psychickým ťažkostiam. Osamelosť ovplyvňuje imunitu, vytvára hormonálnu nerovnováhu, spoluvytvára tráviace ťažkosti, negatívne ovplyvní spánok.

 

Čo pomáha, ako ošetriť pocit osamelosti:

  • Zmysluplné vzťahy
  • Trávenie kvalitného času s rodinou
  • Dobrý spánok
  • Telesný pohyb

V prípade, že izolácia a osamelosť už presiahli zdravú hranicu, je na mieste vyhľadať aj odbornú psychologickú pomoc. Psychoterapia v spojení s porozumením vlastných pocitov a zážitkom v prežívanom terapeutickom vzťahu pôsobí ako silný liečebný faktor.