psychoterapia poradenstvo deti, mládež a dospelí

Dieťa by malo dostať trest iba v nevyhnutných prípadoch

Dieťa by malo dostať trest iba v nevyhnutných prípadoch

V časopise Forbes Slovensko bol vo februári 2021 uverejnený tento článok.

https://www.forbes.sk/dieta-by-malo-dostat-trest-iba-v-nevyhnutnych-pripadoch-psychologicka-radi-ako-na-to/

Na základe rozhovoru s Mgr.Mariannou Mereššovou zo Súkromného centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.