Nezaradené

Rozvod a deti

Rozchod alebo rozvod je náročným obdobím pre dospelých, o to viac pre ich deti. Deti sú často chytené  v pasci medzi dvoma bojujúcimi stranami. Prežívajú smútok z odchodu jedného z rodičov, mnohokrát náhleho. Deti si nesú jazvy z rozvodu rodičov až do dospelosti. Veľmi závisí od osobnosti rodičov  a aj detí do akej miery.

Ako však prejsť týmto procesom a nezanechať v deťoch emocionálnu spúšť.

Manželia sa rozvádzajú medzi sebou, deti sa však s rodičmi nerozvedú nikdy. Veľkou témou je spôsob kontaktovania a komunikácie ex- manželov kvôli výchove ich spoločných detí. Väčšinou nájdu spoločnú reč, ale približne tretina nevie nájsť spoločnú reč ani po rokoch od odlúčenia. Prináša to mnohé komplikácie, nielen v emocionálnom bytí dospelých, ale hlavne u ich spoločných potomkov.

Ako sa taký stres prejavuje u detí :

 • Správajú sa, akoby boli mladšie než sú
 • Zažívajú časté zmeny nálad
 • Správajú sa agresívne (hoci predtým sa takto neprejavovali) voči okoliu aj voči niektorému z rodičov
 • Začínajú manipulovať svoje okolie
 • Zažívajú smútok, s ktorým si nevedia poradiť
 • Problémy so spánkom
 • Problémy s jedením
 • Zhoršenie školského prospechu
 • Časté konflikty so spolužiakmi a vyučujúcimi
 • Prejavujú iracionálne strachy a kompulzívne správanie (opakujúca činnosť prinášajúca úľavu)
 • Psychosomatické ťažkosti

Niektorí z rodičov začnú využívať na komunikáciu deti. Prináša to deťom enormný stres, ktorý nie sú schopné uniesť, dokonca sa niekedy stávajú vyjednávačmi medzi rodičmi.

Ak rodičia začnú využívať na komunikáciu inú tretiu stranu, napríklad právnych zástupcov, nie sú nútení začať pracovať na komunikácii medzi sebou týkajúcej sa ich spolurodičovstva. Právny zástupca skončí svoje pôsobenie, ale rodičmi ostanú navždy. Ak sa chcete vyhnúť priamej komunikácii tvárou v tvár, emailová komunikácia prináša výhody priamosti, dokumentovateľnosti a prístupnosti. Ak musíte telefonovať, držte sa konkrétnej témy bez zbytočného eskalovania negatívnych emócií, je to v záujme emocionálneho zdravia detí.

Takisto ak cítite, že ste v prílišnom strese a čelíte tlaku na ktorý neviete reagovať,  vyhľadajte poradenskú alebo terapeutickú pomoc. Potrebujete sa naučiť týmto obdobím prejsť, dokonca vám to pomôže uvedomiť si vaše podporné zdroje a zorientovať v úplne novej situácii. Je to miesto, kde môžete v bezpečnom priestore prejaviť svoje skutočné prežívanie v tejto náročnej životnej situácii.

Niekedy si niektorý z rodičov urobí z detí zdroj svojej emocionálnej podpory. Dokonca deti, podvedome vnímajúc trápenie rodiča, mu túto útechu dobrovoľne poskytujú. Hoci je to príjemné, nedovoľte deťom , aby prejavovali väčšiu  silu než majú. V dospelosti sa takéto správanie  prejaví v rôznych podobách od depresie, úzkostí až po závislosti. Nie je vhodné zdieľať svoje negatívne pocity so staršími deťmi.

Deti potrebujú oboch rodičov, ktorí si svoje problémy riešia dospelo.

Deti sú deti a nie terapeuti.

Ak sa dá nikdy nekritizujte svojho ex (svoju ex) pred deťmi. Túto kritiku znášajú deti veľmi ťažko. Uvedomte si, že vaše dieťa je 50% Vaša ex- manželka alebo Váš ex- manžel. Ak aj dieťa začne kritizovať svojho rodiča, tak ak je to možné, len pomenujte jeho pocity a buďte chápaví, podporní, nepotrebujete vytvoriť alianciu proti druhému rodičovi. Takáto situácia je veľmi nebezpečná pre správny vývin dieťaťa.

Každý z nás robí chyby. Ak sa pristihnete pri niektorých z nich, nikdy nie je neskoro sa ospravedlniť. Napríklad  povedať deťom, že Vás to mrzí.

Najdôležitejším je vytvoriť pre svoje deti bezpečné a podporné prostredie, aby sa mohli zdravo vyvíjať , napriek rozvodu rodičov.

Nie je to koniec sveta, dieťa citlivo vníma oboch rodičov a je preňho dôležité, aby mohlo slobodne prejaviť svoju lásku obom rodičom. Nechce cítiť vinu, za to že ich miluje oboch.

Mgr.Marianna Mereššová

psychologička